جهت سفارش بیت انحصاری فرم زیر را تکمیل کنید، با شما در تماس خواهیم بود:

قیمت بیت های انحصاری ۱ میلیون و ۲۹۹ هزار تومان میباشد.

(تمامی فرم ها کمتر از ۶ ساعت رسیدگی میشوند)

  • لطفا شماره تماس خود را وارد کنید.
  • لطفا ایمیل خودتان را برای ارتباط بهتر وارد کنید.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : mp3, wav, acc, m4a.
      لطفا بیت نمونه را آپلود کنید.
    • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .